Głoski

Wielki słownik ortograficzny PWN

głos•ka -s•ce, -s•kę; -sek

Słownik języka polskiego PWN

głoska
1. «najmniejsza jednostka fonetyczna języka wymawiana przy określonym stałym układzie narządów mowy»
2. daw. «znak graficzny głoski»

• głoskowy
głoska ekspiracyjna jęz. «głoska artykułowana przy wydychaniu powietrza»
głoska inspiracyjna jęz. «głoska artykułowana przy wdychaniu powietrza»
głoska nosowa jęz. «głoska (samogłoska, spółgłoska) wymawiana w ten sposób, że powietrze z płuc wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę nosową i ustną, otrzymując charakterystyczny dla siebie rezonans»
głoska otwarta «samogłoska»
głoska ustna «głoska (samogłoska, spółgłoska), której artykulacja ma miejsce w jamie ustnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

głoski miękkie
6.02.2004
Mam dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bardzo trudno mu rozróżnić spółgłoski miękkie. W jaki najprostszy sposób można byłoby mu to wyjaśnić?
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
liczymy głoski
25.01.2008
Ile spółgłosek jest w wyrazie CHCE? Moja córka brała udział w konkursie humanistycznym, klasa czwarta szkoły podstawowej, i w wyrazie CHCE analizowała każdą literę, stąd wynik: trzy spółgłoski. Gdyby pytanie brzmiało „w słowie CHCE”, odpowiedziałaby: dwie spółgłoski. Organizator konkursu daje zupełnie inne odpowiedzi. Jaka powinna być prawidłowa odpowiedź?

Ciekawostki

GŁOSKA, ZGŁOSKA
Głoski to dźwięki mowy, a zgłoski to inaczej sylaby. Oba te słowa to XVIII-wieczne neologizmy, wprowadzone w miejsce terminów łacińskich, przy czym głoską twórca tej nazwy, Jacek Przybylski, nazywał literę i dopiero następni gramatycy odnieśli ów termin do zjawisk mowy, a nie pisma.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ccoo?, gdyż wściekłe podrzuty maszyny wybijają ze zdania co drugą głoskę.
    - Pan widzi. - Paskudna ro-obota, co? - Pan widzi.
    - Ale przynajmniej...
  • ... Jego poezja może się zacząć już od głoski. Odpowiedzialność za głoskę? Więc minimalizm? Tylko pozorny. Pisanie przede wszystkim. Nic nie było...
  • ... Polega ona na złym artykułowaniu dźwięków. Dziecko albo pomija jakąś głoskę, albo ją deformuje - mówi Agata Zakrocka. - Na przykład, zamiast prawidłowo...

Encyklopedia PWN

ejektywne głoski, głoski glottalizowane,
głoski, którym towarzyszy nagłe wypchnięcie powietrza przez zwartą krtań;
brzmienie właściwe danej głosce, różniące ją od innej; zależy od charakterystycznych dla niej tonów składowych (formantów).
językozn. najmniejszy element fonetyczny (fonetyka) o określonej jakości, która jest wyznaczona w terminach ogólnych parametrów opisowych oraz cech szczegółowych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego