Głoski

Wielki słownik ortograficzny PWN

głos•ka -s•ce, -s•kę; -sek

Słownik języka polskiego PWN

głoska
1. «najmniejsza jednostka fonetyczna języka wymawiana przy określonym stałym układzie narządów mowy»
2. daw. «znak graficzny głoski»

• głoskowy
głoska ekspiracyjna jęz. «głoska artykułowana przy wydychaniu powietrza»
głoska inspiracyjna jęz. «głoska artykułowana przy wdychaniu powietrza»
głoska nosowa jęz. «głoska (samogłoska, spółgłoska) wymawiana w ten sposób, że powietrze z płuc wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę nosową i ustną, otrzymując charakterystyczny dla siebie rezonans»
głoska otwarta «samogłoska»
głoska ustna «głoska (samogłoska, spółgłoska), której artykulacja ma miejsce w jamie ustnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

głoski miękkie
6.02.2004
Mam dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bardzo trudno mu rozróżnić spółgłoski miękkie. W jaki najprostszy sposób można byłoby mu to wyjaśnić?
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
liczymy głoski
25.01.2008
Ile spółgłosek jest w wyrazie CHCE? Moja córka brała udział w konkursie humanistycznym, klasa czwarta szkoły podstawowej, i w wyrazie CHCE analizowała każdą literę, stąd wynik: trzy spółgłoski. Gdyby pytanie brzmiało „w słowie CHCE”, odpowiedziałaby: dwie spółgłoski. Organizator konkursu daje zupełnie inne odpowiedzi. Jaka powinna być prawidłowa odpowiedź?

Ciekawostki

GŁOSKA, ZGŁOSKA
Głoski to dźwięki mowy, a zgłoski to inaczej sylaby. Oba te słowa to XVIII-wieczne neologizmy, wprowadzone w miejsce terminów łacińskich, przy czym głoską twórca tej nazwy, Jacek Przybylski, nazywał literę i dopiero następni gramatycy odnieśli ów termin do zjawisk mowy, a nie pisma.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ccoo?, gdyż wściekłe podrzuty maszyny wybijają ze zdania co drugą głoskę.
    - Pan widzi. - Paskudna ro-obota, co? - Pan widzi.
    - Ale przynajmniej...
  • ... Jego poezja może się zacząć już od głoski. Odpowiedzialność za głoskę? Więc minimalizm? Tylko pozorny. Pisanie przede wszystkim. Nic nie było...
  • ... Polega ona na złym artykułowaniu dźwięków. Dziecko albo pomija jakąś głoskę, albo ją deformuje - mówi Agata Zakrocka. - Na przykład, zamiast prawidłowo...

Encyklopedia PWN

ejektywne głoski, głoski glottalizowane,
głoski, którym towarzyszy nagłe wypchnięcie powietrza przez zwartą krtań;
brzmienie właściwe danej głosce, różniące ją od innej; zależy od charakterystycznych dla niej tonów składowych (formantów).
językozn. najmniejszy element fonetyczny (fonetyka) o określonej jakości, która jest wyznaczona w terminach ogólnych parametrów opisowych oraz cech szczegółowych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!