G.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

G (= gram-siła)
G. (= genetiwus, genetivus) a. Gen.
g (= gram; przyspieszenie ziemskie) ,

Słownik języka polskiego PWN*

g I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę g»
2. «spółgłoska tylnojęzykowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: siódmy»
4. «piąty dźwięk w podstawowej skali diatonicznej»
g II «symbol jednostki masy gram»
G-dur «gama lub tonacja durowa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego