Ga��

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ga (= gal; List św. Pawła do Galatów) ,

Słownik języka polskiego PWN

Ga «symbol pierwiastka chemicznego gal»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego