Gagauz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gagauz (mieszkaniec Gagauzji) -zie; -zi, -zów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego