Galatowie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Galatowie (mieszkańcy Galacji) -tów

Porady językowe

pełnia czasu
18.10.2005
Co oznacza wyrażenie pełnia czasu? I czy ma ono coś wspólnego z „Kiedy się wypełniły dni” Gałczyńskiego? Czy wypełnianie czasu (ale nie np. grą w pokera, tylko wypełnianie bezdopełnieniowe) jest stałym związkiem frazeologicznym, czy przeciwnie – w obu przypadkach mamy do czynienia tylko z okazjonalnym zestawieniem akurat takich wyrazów?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... lat zwabia archeologów. Szukają śladów ludu zwanego Celtami, Gallami czy Galatami. Pierwszego odkrycia - grobu ciałopalnego z I w. po Chrystusie - dokonano...
  • ... jest aż do czasów apostolskich, w których Paweł stale gromi Galatów czy Koryntian, a to, że fałszują Ewangelię, a to, że...
  • ... Pawła, który w Antiochii "stanął do oczu" Piotrowi (List do Galatów 2:11). W uzasadnieniu drugiego zarzutu autorzy deklaracji podkreślają, że...

Encyklopedia PWN

Galatowie, Galaci, gr. Galátai,
plemię celtyckie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego