Galia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Galia -lii, -lię; przym.: galijski

Porady językowe

Przymiotnik od Vivaldi
16.05.2017
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać, jak utworzyć przymiotnik jakościowy od nazwiska Vivaldi. Intuicyjnie powiedziałabym vivaldiowski, jednak coś brzmieniowo nie pasuje mi w tej formie... Szukanie w Google daje tylko kilkadziesiąt wyników dla tej formy. Inna rzecz: jeśli pod względem słowotwórczym forma vivaldiowski jest poprawna, to czy można jej swobodnie używać mimo tego, że praktycznie nikt jej nie używa?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... am Antichrist, I am Anarchist stoją na przystanku i mówią Galia est omnis divisa (Lewy) a Dżaba na to in partes...
  • ... wraz z innymi plemionami germańskimi w 409 r. przewędrowali przez Galię do Hiszpanii i osiedlili się w Betyce, nazwanej później od...
  • ... wizję wędrówki ludów, historycy najnowszej fali traktują królestwa germańskie w Galii, Hiszpanii i Italii jako zamierzony element rzymskiej polityki obronnej realizowanej...

Encyklopedia PWN

Galia, łac. Gallia,
w starożytności nazwa używana przez Rzymian w odniesieniu do terenów zamieszkanych przez Galów, ludu pochodzenia celtyckiego.
Galia Przedalpejska, łac. Gallia Cisalpina,
część Galii obejmująca teren dzisiejszych północnych Włoch.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego