Gallup

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gal•lup Geor•ge Horace Gal•lup, Geor•ge’a Horace’a Gal•lupa, z Geor•ge’em Horace’em Gal•lupem, o Geor•ge’u Horasie Gal•lupie: Instytut Gallupa

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego