Gama

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gama Gamie, Gamę; zob. Vasco da Gama
gama -mie, -mę; gam
Vasco da Gama Vasco da Gamy, o Vasco da Gamie

Słownik języka polskiego PWN*

gama
1. muz. «następstwo dźwięków uporządkowanych według stosunków interwałowych określonej skali w systemie tonalnym»
2. «szereg odmian barw, dźwięków, wrażeń itp.»
-gam «ostatni człon wyrazów złożonych mający znaczenie: zjednoczony, połączony, seksualny»
gamy enharmoniczne «dwie gamy durowe lub dwie gamy molowe o identycznym brzmieniu, lecz różnej nazwie i pisowni, np. gama Cis-dur i Des-dur»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego