Gama

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gama Gamie, Gamę; zob. Vasco da Gama
gama -mie, -mę; gam
Vasco da Gama Vasco da Gamy, o Vasco da Gamie

Słownik języka polskiego PWN

gama
1. muz. «następstwo dźwięków uporządkowanych według stosunków interwałowych określonej skali w systemie tonalnym»
2.  «szereg odmian barw, dźwięków, wrażeń itp.»
-gam «ostatni człon wyrazów złożonych mający znaczenie: zjednoczony, połączony, seksualny»
gamy enharmoniczne «dwie gamy durowe lub dwie gamy molowe o identycznym brzmieniu, lecz różnej nazwie i pisowni, np. gama Cis-dur i Des-dur»
gamy jednoimienne, równoimienne «gamy: durowa i molowa, rozpoczynające się od tego samego dźwięku, który nadaje im nazwę, np. C-dur i c-moll»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pisownia nazw towarów
20.01.2003
Witam serdecznie. Czy w pisowni nazw własnych dopuszczalna jest dowolność w zapisie wielką literą poszczególnych ich członów. Na przykład, czy w nazwach gam produktów, składających się z dwóch wyrazów, dopuszczalna jest pisownia małą literą drugiego wyrazu: gama kosmetyków „Piękne ręce” czy gama kosmetyków „Piękne Ręce”? To samo pytanie dotyczy zapisu nazw programów w różnego rodzaju sprzęcie domowym (AGD etc.). Czy decydują tu normy, czy wola producenta i jego pomysł?
Pozdrawiam
Przemek
C-dur i a-moll
11.10.2011
Jakiego rodzaju są słowa C-dur czy b-moll? Czy poprawnie powinno mówić się ten, ta, a może to C-dur i czy jest to ten, t czy to b-moll? Czy mianem Des-dur czy e-moll można nazywać nie tylko gamę czy tonację, ale także akord? Jeśli tak, to czy te słowa są odmienne? W takich na przykład zdaniach: „Zagraj mi tego Es-dura!” czy „Bez g-molla to nie brzmi tak dobrze” albo „Zagraj mi to samo w C-durze”.
Nazwa przystanek Traugutta
18.10.2019
Od niedawna w poznańskiej komunikacji zapowiedź przystanku Traugutta jest wymawiana przez dwa [t]. W języku niemieckim dwie takie same litery w bliskim sąsiedztwie czytamy pojedynczo. Na gwarę miejską w dużej mierze składają się germanizmy. Dość często w tym regionie wśród osób starszych możemy usłyszeć [loto], [geto], [neto], [wana], [brytfanna], [leko] czy [westerplate]. Czy moja niechęć do takiego wariantu wymowy jest zasadna czy to jedynie regionalna naleciałość?
Z poważaniem
Mario Kiliński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jej dziwna natura. (Ale dlaczego między tymi barwami nie zalśniła gama kolorów Henryka Tomaszewskiego?).
    O zbiorowych wystawach pisze się zwykle - od...
  • ... z samochodem Volkswagen Passat. I oto ten najtańszy, stanowiący początek gamy modelowej, ma pojedyncze okrągłe reflektory średnicy ok. 170 mm. Model...
  • ... Róża stała pod piecem, czekając, kiedy panna Aniela Bądska ukończy gamy i zechce łaskawie zaakompaniować jedynej uczennicy papy "Moment musical" Szuberta...

Encyklopedia PWN

gama
[gr.],
muz. następstwo dźwięków uporządkowanych wg stosunków interwałowych właściwych dla określonej skali w systemie dur-moll;
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
Gama Gaspar da, Gaspar da India, ur. ok. 1450, Poznań, zm. ok. 1510,
żydowski podróżnik i żeglarz;
Gama Jaime, ur. 1947,
polityk portugalski;
żydowski podróżnik i żeglarz, → Gama Gaspar da.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego