Genek

Wielki słownik ortograficzny PWN

Genek -n•kiem; -n•kowie, -n•ków

Porady językowe

Genio
2.10.2003
Mam do Państwa pytanie ondośnie wymowy słowa (imienia) Geniu. Czy mówimy [Geniu], tak jak piszemy, czy [Gieniu], jak czasami słyszymy?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Ada
krótko czy długo po spójniku?
4.01.2005
Wiadomo, że na początku zdania używamy dłuższych form zaimkowych (mnie, tobie, ciebie), a wewnątrz zdania (z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one pod akcentem) – krótszych. A jakiej formy powinniśmy użyć w zdaniu złożonym po spójniku? Przykładowe zdanie: „Powiedział, że jest bardzo ładna, a mnie/mi się ona wcale nie podobała”.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego