Gota

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gota Gocie, Gotę; przym.: gotajski a. Gotha
GOT (= Górska Odznaka Turystyczna) ndm a. GOT-u, Gocie
Got Gota, Gotowi; Goci a. Gotowie, Gotów; przym.: gocki

Słownik języka polskiego PWN

GOT «Górska Odznaka Turystyczna»
gotowy, gotów
1. «całkowicie wykonany lub opracowany i niewymagający żadnych uzupełnień»
2. «przygotowany do czegoś, co ma nastąpić»
3. «zdecydowany na coś lub skłonny do czegoś»
4. «o nieszczęściach, katastrofach: nie do uniknięcia»
5. euf. «pijany»
6. pot. «martwy»
7. «w połączeniu z bezokolicznikiem wyraża możliwość dokonania się tej czynności, np. Gotów nie wiadomo co pomyśleć.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego