Gothart

Wielki słownik ortograficzny PWN

Go•thart: Mat•his Go•thart (Mat•his Grünewald), Mat•hisa Go•tharta, o Mat•hisie Go•thar•cie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego