Grad

Wielki słownik ortograficzny PWN*

grad (jedn. miary) -da, -dzie; -dów a. gradus
grad (opad) -du, -dzie

Słownik języka polskiego PWN*

grad I
1. «opad atmosferyczny w postaci niewielkich bryłek lodu»
2. «duża ilość spadających gwałtownie przedmiotów»
3. «nagły przejaw czyichś żywiołowych uczuć, wrażeń, stanów psychicznych itp.»

• gradowy
grad II «jednostka miary kąta płaskiego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego