Hôtel Lambert

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hôtel Lam•bert (obóz polit.) ndm

Porady językowe

Hôtel Lambert
16.06.2017
Jak powinno się wymawiać nazwę stronnictwa Hôtel Lambert?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Biali szukali jednak skutecznego sposobu zabezpieczenia się przed "anarchią". Poprzez Hotel Lambert dochodziły ich nadal rządowe sugestie francuskie, że powstanie powinno utrzymać...
  • ... następnie odbuduje Polskę pod berłem któregoś z Habsburgów. Koncepcji tej Hotel Lambert pozostał wierny także po 1866 r., mimo austriackiej klęski pod...
  • ... Polsce legionu włoskiego czy też węgierskiego. Służbę dyplomatyczną powierzył ludziom Hotelu Lambert.
    Służba ta urabiała nie bez powodzenia opinię społeczeństw zachodnich w...

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa ugrupowania konserwatywno-liberalnego Wielkiej Emigracji, kierowanego przez ks. A.J. Czartoryskiego, a po jego śmierci (1861) przez syna — Władysława;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego