Halle

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hal•le ndm
Hall: Aleksan•der Hall, Hal•la, o Hal•lu; Katarzyna Hall, Katarzynie Hall, Katarzynę Hall
hall (przedpokój) -l•lu; -l•le, -l•lów a. -l•li a. hol

Słownik języka polskiego PWN

hall zob. I hol.
hol I, hall [wym. hol] «duże reprezentacyjne pomieszczenie znajdujące się u wejścia do sali kinowej, teatralnej, do apartamentów itp.»
• holik
music-hall [wym. mjuz-ik hol]
1. «widowisko rewiowe złożone z piosenek, tańców, skeczów itp.»
2. «sala lub teatr, w których są wystawiane takie widowiska»

• music-hallowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego