Hausa

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hau•sa (Murzyn z plemienia Hausa) -sy, -sie, -sę; -sowie, -sów
Hau•sa (plemię) ndm
hau•sa (język) ndm

Słownik języka polskiego PWN

hausa «język należący do rodziny języków chamito-semickich»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego