Heglowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Heglow•ski (czyj?); -scy
heglow•ski (jaki?)

Słownik języka polskiego PWN

heglowski «właściwy filozofii Hegla lub na niej oparty»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

hegeliański czy heglowski?
3.01.2014
Czy spotykana czasami w literaturze forma hegeliański (zamiast heglowski) jest poprawnie skonstruowana?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ujawnia się ona w Sartre'owskim pojęciu "bytu-dla-siebie", którego heglowska proweniencja jest oczywista. Dla Hegla być substancją było najłatwiej i...
  • ... trzeciej fali zyskali wielkim kosztem nieśmiertelność, o tyle ich starą, heglowską rolę 11 września przejęli cywile, symbolizowani przez nowojorskich strażaków i...
  • ... tutaj jesteśmy świadkami, mieści się bez reszty w ramach doświadczeń heglowskich. Swojskość i negatywność są fundamentalnymi i trwałymi sposobami jej doświadczania...

Encyklopedia PWN

lewica heglowska, młodohegliści,
nurt szkoły heglowskiej, dążący do przekształcenia filozofii w krytkę, której celem była przemiana świata (A. Ruge, M. Stirner) oraz w krytykę religii (D.F. Strauss, B. Bauer, L. Feuerbach); do lewicy heglowskiej nawiązywali: K. Marks i F. Engels.
nurt heglizmu, zw. także szkołą staroheglowską, interpretujący filozofię religii G.W.F. Hegla w duchu ortodoksyjnego chrześcijaństwa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!