Hemoterapia

Wielki słownik ortograficzny PWN

hemo•terapia (leczenie krwią) -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

hemoterapia «leczenie krwią»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

CHEMOTERAPIA, HEMOTERAPIA
Chemoterapia, częściej chemioterapia, to metoda leczenia kojarzona zwłaszcza z terapią nowotworów. Hemoterapia zaś to leczenie preparatami krwi.

Encyklopedia PWN

hemoterapia
[gr.haíma ‘krew’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
lecznicze zastosowanie krwi i środków krwiopochodnych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego