Henia

Wielki słownik ortograficzny PWN

Henia -ni, -nię, W. -niu; Heń
Henio -niem; -niowie, -niów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego