Henry

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hen•ry (obce imię męskie) -ry’ego, -rym
Hen•ry: Joseph Hen•ry, Jose•pha Hen•ry’ego, o Jose•phie (a. Josefie) Hen•rym , , ale henr (jedn. fiz.)
henr (jedn. fiz.; skrót: H) -n•ra, -n•rze; -n•ry, -n•rów, ale: Henry (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN

henr «jednostka indukcyjności obwodu elektrycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Woody jak Henry
6.06.2011
Zwracam się z pytaniem: jak brzmi poprawna wymowa imienia Woody? Chodzi mi głównie o ostatnią literę. Logiczne zdaje się być dla mnie czytanie y jako [i], ale ostatnio wielokrotnie słyszałam (głównie w mediach) wymowę [łudi], co strasznie mnie konfundowało.
różności onomastyczne
11.05.2010
1) Jaki jest poprawny dopełniacz nazw gier, które brzmią identycznie w języku polskim i np. angielskim. Portalu czy Portala, Stormu czy Storma? Czy zawsze taki sam jak w odpowiadających im rzeczownikach pospolitych, czy jednak nie? A jeśli nie, to dlaczego?
2) Czy odmieniamy nazwisko francuskie Henry, wymawiane [auri]? Podobny problem mam z Arsenem Lupinem. A jeśli odmieniamy, to jak brzmi wymowa? [Auriego]? [Lipena]?
3) A jak powinna wyglądać odmiana skrótowca FIFA? FIFIE czy FIF-ie?
Dziękuję
Anna
angielskie tytuły szlacheckie
28.09.2006
Angielski tytuł może być rodowy (Gordon Byron, 6. baron Byron) lub terytorialny (Henry Home, lord Kames). Czy to wpływa na odmianę (lorda Byrona, lorda Kames), czy nie (lorda Byrona, lorda Kamesa)? David Lindsay, 1st Duke of Montrose – diuka Montrose czy diuka Montrose’a?
Edward de Vere, 17th Earl of Oxford (domniemany Szekspir). Czy po polsku ma być: hrabia Oksford czy hrabia Oksfordu, z hrabią Oksford, z hrabią Oksfordu czy z hrabią Oksfordem? Czy te kwestie reguluje jakaś zasada?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... może być doskonałym wprowadzeniem do opisu życia i myśli Johna Henry Newmana. Chodzi o z pozoru mało znaczący tekst Jeana Dujardina...
 • ... filozofii
  transcendentalistów amerykańskich, takich jak choćby Ralph Waldo
  Emerson czy
  Henry David Thoreau.
  Najpierw zatem w ogólnych kategoriach spróbuję nakreślić coś...
 • ... wymaganym poziomie.
  7 stycznia 1944 r. zmarła żona Hoovera - Lou
  Henry Hoover. Po jej śmierci Hoover powrócił do selektywnej działalności publicznej...

Encyklopedia PWN

Henry
[hẹnri]
Joseph, ur. 17 XII 1797, Albany (stan Nowy Jork), zm. 13 V 1878, Waszyngton,
fizyk amer., z zawodu zegarmistrz;
Henry O.
[hẹnri],
pisarz amer., → Porter William Sydney.
Henry
[hẹnri]
Patrick, ur. 29 V 1736, hrab. Hannover (stan Wirginia), zm. 6 VI 1799, hrab. Charlotte (tamże),
polityk amerykański;
Henry
[ãrị]
Pierre, ur. 9 XII 1927, Paryż, zm. 5 VII 2017, tamże,
kompozytor francuski;
Bessemer
[bẹsımər]
Sir Henry Wymowa, ur. 19 I 1813, Charlton (hrab. Hertfordshire), zm. 15 III 1898, Londyn,
angielski wynalazca samouk.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego