Henry

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hen•ry (obce imię męskie) -ry’ego, -rym
Hen•ry: Joseph Hen•ry, Jose•pha Hen•ry’ego, o Jose•phie (a. Josefie) Hen•rym , , ale henr (jedn. fiz.)
henr (jedn. fiz.; skrót: H) -n•ra, -n•rze; -n•ry, -n•rów, ale: Henry (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN

henr «jednostka indukcyjności obwodu elektrycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego