Heureka

Wielki słownik ortograficzny

heu•reka! a. eureka!

Słownik języka polskiego

heureka, eureka «znalazłem – okrzyk radości po dokonaniu jakiegoś odkrycia lub znalezieniu rozwiązania problemu»

Encyklopedia

heureka!
[gr., ‘znalazłem’],
błędnie eureka!,
znalazłem! — okrzyk Archimedesa, po odkryciu podstawowego prawa hydrostatyki.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego