Holokaust

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Holokaust (zagłada Żydów) -au•stu, -au•ście a. Holocaust
holokaust (ofiara całopalna; całkowite zniszczenie) -au•stu, -au•ście a. holocaust

Słownik języka polskiego PWN*

holocaust, holokaust [wym. holokast]
1. Holocaust, Holokaust «zagłada, zwłaszcza prześladowanie i zagłada Żydów europejskich przez hitlerowców w czasie II wojny światowej»
2. «w starożytności: składanie ofiary całopalnej»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego