Hotentot

Wielki słownik ortograficzny PWN

Hoten•tot -ota, -ocie; -oci, -otów; przym.: hotentocki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego