IBL-owski

Wielki słownik ortograficzny PWN

IBL-ow•ski (od: IBL); -scy a. iblowski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego