Induska

Wielki słownik ortograficzny PWN

In•dus•ka -s•ce, -s•kę; -sek; zob. Hinduska

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego