Inflantka

Wielki słownik ortograficzny PWN

In•flant•ka (mieszkanka Inflant) -t•ce, -t•kę; -tek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego