Inflanty

Wielki słownik ortograficzny PWN

In•flan•ty -ant; przym.: inflancki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... króla egzekucji praw, odmówił uchwalenia podatków na potrzeby wojny w Inflantach.
    Zygmunt August udał się więc na Litwę, gdzie przebywał do...
  • ... jej dzieciństwa, a więc majątek Mohlów, czyli von Mohlów. W Inflantach były te rody pochodzące od Kawalerów Mieczowych, spolonizowane jak Mohlowie...
  • ... który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach. Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś...

Encyklopedia PWN

Inflanty, niem. Livland,
kraina historyczna nad Zatoka Ryską i Zatoką Fińską, granicząca na południu z Litwą, na wschodzie z jeziorem Pejpus;
wojny o Inflanty 1558–83,
cykl wojen o sukcesję po Kawalerach Mieczowych (inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego), toczonych przez Rzeczpospolitą, Rosję (1558 agresja Iwana IV Groźnego na Inflanty), Szwecję i Danię (ich częścią była wojna siedmioletnia północna 1563–70);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego