Inkas

Wielki słownik ortograficzny PWN

In•kas (Indianin z plemienia Inków) -sie; -si, -sów a. Inka
in•kaso -sa, -sie

Słownik języka polskiego PWN

inkaso
1. «pobieranie pieniędzy z tytułu weksli, czeków itp.»
2. «forma rozliczeń bezgotówkowych polegająca na złożeniu przez wierzyciela w banku żądania zapłaty w celu pobrania należności od dłużnika»

• inkasowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... potwierdzenia.
  § 38
  Czeki gotówkowe i rozrachunkowe są realizowane w trybie
  inkasa w bankach nie będących uczestnikami porozumienia, o którym mowa w...
 • ... instrukcje, po spełnieniu których otrzyma dokumenty reprezentujące przedmiot transakcji.
  Szybkość
  INKASA obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu SWiFT. Jest to szybka i...
 • ... odroczonym terminie (np. akcept weksla trasowanego, wystawienie weksla własnego).
  W
  INKASIE FINANSOWYM zamiast dokumentów handlowych występują weksle.
  Stroną inicjującą operację inkasa...

Encyklopedia PWN

inkaso
[wł.],
ekon. forma płatności polegająca na wydaniu określonego przedmiotu (najczęściej dokumentów handlowych i finansowych) przez pośrednika (bank lub spedytora) wskazanej przez zleceniodawcę (podawcę) osobie trzeciej (płatnikowi), po pobraniu od niej odpowiedniej kwoty pieniężnej lub spełnieniu przez nią innego warunku;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego