Instruktarz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•struk•tarz (daw. książka z instrukcjami) -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN*

instruktarz daw. «zbiór instrukcji lub przepisów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego