Jacki Jabłonkowskie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Jacki Jabłon•kow•skie (górale z Jabłonkowa) Jacków Jabłon•kow•skich

Encyklopedia PWN

nieliczna grupa pol. ludności góralskiej w Jabłonkowie (Czechy);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego