Kafr

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kafr -rze; -rowie, -rów

Encyklopedia PWN

Kafr ad-Dawwar, Kafr ad-Dawwār,
m. w północnym Egipcie, w muhafazie Al-Buhajra, w delcie Nilu, nad kanałem Al-Mahmudija łączącym Aleksandrię z Rosettą (l. ramię Nilu).
Kafr asz-Szajch, Kafr ash-Shaykh,
m. w północnym Egipcie, w delcie Nilu,
Kafr az-Zajjat, Kafr az-Zayyāt,
m. w północnym Egipcie (muhafaza Al-Gharbija), nad Rosettą (odnoga Nilu);
nazwa nadana południowym i wschodnim ludom Bantu przez Arabów (arabski kafir ‘niewierny’) w czasie wojen kolonialnych (zw. wojnami kafrskimi), prowadzonych przez Burów i Brytyjczyków z Zulusami i Khosa XVIII–XIX w.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego