Kaiser

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kai•ser: Georg Kai•ser, Geor•ga Kai•sera, o Geor•gu Kai•serze

Słownik języka polskiego PWN

kaiser zob. kajzer.
kajzer, kaiser [wym. kajzer] daw. «cesarz niemiecki»
• kajzerowski, kaiserowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego