Kantabria

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kan•tabria -rii, -rię; przym.: kantabryjski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego