Kluczbork

Wielki słownik ortograficzny PWN

Klucz•bork -r•ka, -r•kiem; przym.: kluczborski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego