Kołodko

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kołod•ko: Grzegorz Kołod•ko, Kołod•ki, Kołod•kę, o Kołod•ce

Porady językowe

odmiana nazwisk typu Kościuszko
3.09.2011
Nazwiska Kościuszko i Kołodko są odmieniane. Czy również nazwiska dwusylabowe zakończone na o (Stańko, Bańko, Piwko, Kusio) odmieniamy?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 2001 r. Był pierwszym zastępcą najpierw Marka Belki, potem Grzegorza Kołodki, a następnie Andrzeja Raczki. Już po objęciu funkcji ministra finansów...
  • ... i wygrywa Andrzej Mozołowski Dinozaur na kołach Jeszcze niedawno Grzegorz Kołodko mówił tak: Jak długo trwa strajk, nie ma w ogóle...
  • ... tak wspaniałą polszczyzną) jak te cytowane wyżej, - premier Grzegorz W. Kołodko, którego propozycja wprowadzenia kontroli płac w przedsiębiorstwach prywatnych nawiązuje do...

Encyklopedia PWN

Kołodko Grzegorz Witold, ur. 28 I 1949, Tczew,
polityk, ekonomista, publicysta;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego