Kościół Ewangelicko-Augsburski

Słownik języka polskiego PWN

Kościół Ewangelicko-Augsburski «protestancki, autonomiczny Kościół krajowy, oparty na doktrynie luteranizmu»

Porady językowe

kościół
15.11.2002
Szanowni Państwo,
Czy w wyrażeniu apoteoza kościoła ewangelickiego drugi i trzeci wyraz pisze sie wielką czy małą literą? Chodzi o opis ryciny, na której właśnie owa apoteoza, w postaci metaforycznej, widnieje.
Z poważaniem,
Iwona

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie

Encyklopedia PWN

oficjalna nazwa Kościoła tradycji luterańskiej w Polsce, wywodząca się od podstawowej księgi wyznaniowej — Wyznania Augsburskiego (Confessio Augustana 1530).
oficjalna nazwa Kościołów tradycji luterańskiej (Kościół ewangelicko-luterański) w Austrii, Czechach, Francji (Alzacja i Lotaryngia), Serbii i Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego