Kościół zielonoświątkowy

Słownik języka polskiego PWN

Kościół zielonoświątkowy «chrześcijańska wspólnota religijna, wierząca w nieomylność Biblii, bliski koniec świata oraz w znaki zsyłane na jej członków przez Ducha Świętego»

Porady językowe

Kościół zielonoświątkowy
6.11.2008
Wg zasad pisowni Kościołów poprawna forma pisowni to Kościół rzymskokatolicki, Kościół metodystyczny. Jednak wg ustawy w Polsce działa Kościół Zielonoświątkowy w RP. Jeżeli ktoś przyjmie regułę ortograficzną nr [84] (18.27.3.), to za jaki Kościół należy przyjmować Kościół zielonoświątkowy? Czy każdy Kościół z wyznania zielonoświątkowego, czy też domyślnie należy przez to rozumieć Kościół Zielonoświątkowy w RP?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego