Kodeks cywilny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kodeks cywil•ny Kodeksu cywil•nego, Kodeksie cywil•nym (skróty: kc, k.c.)

Słownik języka polskiego PWN

kodeks postępowania cywilnego «zbiór przepisów normujących właściwości sądów i postępowania przed nimi w sprawach cywilnych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego