Kodeks handlowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kodeks hand•lowy Kodeksu hand•lowego, Kodeksie hand•lowym (skróty: kh, k.h.)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego