Kontynent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kon•tynent -n•tu, -n•cie; -n•tów
Biały Kon•tynent (= Antarktyda) Białego Kon•tynen•tu, Białym Kon•tynen•cie a. biały kontynent
Czar•ny Kon•tynent (= Afryka) Czar•nego Kon•tynen•tu, o Czar•nym Kon•tynen•cie

Słownik języka polskiego PWN*

kontynent
1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem»
2. «ziemia w przeciwieństwie do morza»
3. «masyw lądowy Europy (bez Anglii)»

• kontynentalny
dryf kontynentów «poziome przemieszczanie się kontynentów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego