Krakowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kraków -kowa, -kowie; przym.: krakowski
Kraków-Płaszów Krakowa-Płaszowa, Krakowie-Płaszowie
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Krakowie Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Krakowie (skrót: UEK)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego