Książki

Wielki słownik ortograficzny PWN

Książ•ki (miejscowość) -żek; przym.: książecki
Dom Książ•ki Domu Książ•ki (skrót: DK)
Towarzystwo Przyjaciół Książ•ki Towarzystwie Przyjaciół Książ•ki (skrót: TPK)
książ•ka -ż•ce, -ż•kę; -żek
Pol•skie Towarzy•stwo Wydaw•ców Książek Pol•skiego Towarzy•stwa Wydaw•ców Książek (skrót: PTWK)

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

napis na grzbiecie książki
21.11.2008
Witam.
Jakie są reguły odnośnie kierunku tekstu na grzbiecie książki/gazet?
Pozdrawiam
Film na podstawie książki w kinach
26.04.2018
Na okładce książki znajduje się napis:
FILM NA PODSTAWIE KSIĄŻKI W KINACH
Czy taki zapis jest poprawny? W rozmowie z moim kolegą pojawiły się wątpliwości, mianowicie uważa on, że tekst sugeruje jednoznacznie, że książka jest w kinach, a nie film, co oczywiście mija się z prawdą.

Pozdrawiam,
Patryk
tytuł książki
4.05.2008
Jak prawidłowo powinien być napisany tytuł książki: Kultura – Młodzież – Edukacja, czy też Kultura – młodzież – edukacja? Czy może być inny zapis na stronie tytułowej książki a inny zapis w bibliografii?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w ocenie sytuacji nie kierowaliśmy się"". Pisownia dokumentów podawana w książce historyków musi zachować swój charakter oryginalny. Z przyjemnością jednak znajdziemy...
  • ... kręgów wywodzących się z dawnej lewicy liberalnej, jak Antoni Słonimski. Książka Bohdana Cywińskiego "Rodowody niepokornych" wydana w serii "Więzi" o laickiej...
  • ... karaibskiego). Należy zwrócić uwagę, że Francis Fukuyama, który zasłynął swoją książką The End of History (tłum. polskie - Koniec historii), zajął się...

Encyklopedia PWN

instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające zbiory z zakresu kultury książki.
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
oznaczenie wysokości i (rzadziej) szerokości książki;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!