Księgi Machabejskie

Słownik języka polskiego PWN

Księgi Machabejskie «dwie księgi Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą Machabeuszów»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... niektóre apokryfy, np. Testamenty Dwunastu Patriarchów, Ody Salomona i czwartą Księgę Machabejską. Elementy mądrościowe, czyli moralizatorskie lub pouczające, spotyka się również w...
  • ... odzyskaniem politycznej niezawisłości.
    Historię tych bohaterskich walk przekazują nam dwie
    Księgi Machabejskie. Pierwsza księga pióra nie znanego Żyda palestyńskiego była napisana w...
  • ... to do tego stopnia, że - jak to powiada autor 2. Księgi Machabejskiej (4, 14) - "kapłani nie oddawali się już posługom ołtarza, ale...

Encyklopedia PWN

2 księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą rodziny Machabeuszów przeciw władzy Seleukidów z Syrii w II w. p.n.e.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego