Lange

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lan•ge: Oskar Lan•ge, Oskara Lan•gego (a. Lan•ge), o Oskarze Lan•gem (a. Lan•ge); Jes•sica Lan•ge, Jes•siki Lan•ge, Jes•sicę Lan•ge, z Jes•sicą Lan•ge

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego