Lauda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lau•da: Niki Lau•da, Nikiemu Lau•dzie, Nikiego Lau•dę
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
lau•da (pieśń) -dzie, -dę; laud
lau•dum; -da, -dów

Słownik języka polskiego PWN*

lauda
1. «średniowieczna religijna pieśń pochwalna»
2. zob. laudes.
laudum «w dawnej Polsce: uchwała sejmików ziemskich, wieców sądowych lub postanowienie zjazdów konfederackich szlachty»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego