Lejda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lej•da -dzie, -dę; przym.: lejdejski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego