Ludmi��

Słownik języka polskiego PWN*

ludi «w starożytnym Rzymie: święta ku czci bóstw lub dla upamiętnienia ważniejszych wydarzeń, połączone z igrzyskami»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego