Ludwikowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ludwikow•ski (czyj?); -scy
ludwikow•ski (jaki?)

Słownik języka polskiego PWN

ludwik
1. «bogato zdobiony mebel charakterystyczny dla czasów Ludwika XIII, XIV, XV i XVI»
2. zob. luidor

• ludwikowski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... budzą liczne ekspertyzy wystawiane niegdyś przez takich historyków
    sztuki jak
    Ludwikowski czy Sienkiewicz. Nie są też niepodważalnym
    świadectwem oryginalności znajdujące się...
  • ... rozłożyste liście - gałęzie niczym strumienie zielonej fontanny tryskające z wielkiej ludwikowskiej żardiniery nad jedną trzecią chyba powierzchni ogromnego salonu. Palma ta...
  • ... zniknie salon na Wiejskiej z ogromną palmą-kencją w pięknej ludwikowskiej żardinierze, z balkonem tonącym w czerwonych, bujnych pelargoniach, znikną mama...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!