Mór

Wielki słownik ortograficzny PWN

mór moru, morze
morze; mórz (skrót: m.): morze Bałtyk, morze Marmara, ale: Morze Bałtyckie, Morze Adriatyckie, Morze Czarne, Morze Ochockie

Słownik języka polskiego PWN

mór
1. daw. «groźna choroba zakaźna»
2. daw. «zaraza wyniszczająca bydło lub trzodę»
morze
1. «rozległy obszar słonej wody; też: wielkie jezioro o znacznym zasoleniu wód»
2. «bardzo duża ilość czegoś»
morze epikontyntentalne «płytkie morze okresowo zalewające niższe obszary lądów»
pełne morze «przestrzeń mórz i oceanów poza obrębem wód terytorialnych, otwarta dla żeglugi wszystkich państw»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nad morze
6.05.2002
Czy można jechać nad brzeg morza, czy tylko nad morze albo na brzeg morza?
Zapis nazw mających wspólny element
2.11.2015
Czy poprawne są zapisy typu na uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim i Gdańskim lub nad morzami Śródziemnym i Bałtyckim, czy może lepiej byłoby zmienić w rzeczownikach małą literę na dużą i/lub liczbę mnogą na pojedynczą?
wyżyna Kolorado
11.01.2008
Piszemy Wyżyna Kolorado czy wyżyna Kolorado? Na stronach WWW Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych (KSNG) jest protokół z 2005, w którym ustala się pisownię dużą literą nazw pochodzących od nazw rzek. Ze SO PWN z 2006 wynika, że raczej należy pisać wyżyna Kolorado. Jakie jest znaczenie decyzji tej komisji? Poza pisownią Wyżyny Kolorado KSNG przyjęła wtedy też np. pisownię Morze Celebes, podczas gdy słowniki PWN niezmiennie zalecają pisownię pierwszego członu takich nazw małą literą.

Ciekawostki

MÓR, MUR
Mór to inaczej zaraza, słowo pochodzące od prasłowiańskiego moriti ‛zabijać, uśmiercać’ i poprzez nie spokrewnione z innym, dziś też rzadkim rzeczownikiem, występującym tylko w zwrocie na umór (np. pić na umór), który znaczy ‛bez opamiętania’, a etymologicznie ‛do śmierci’.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przechodzą tajfuny. Małe statki, jak nasze, powinny wtedy wyjść w morze. W porcie mogą się urwać i rozwalić. A jak miałyby...
  • ... których byłby dobry pierścień dla lalki. Na wakacje jedziemy nad morze. Wielkimi dłońmi szybko buduje z piasku zamki, niebezpiecznie podmywane przez...
  • ... 44, 25 54 13, 25 34 51 domki campingowe, jeziora, morze, góry, kwatery, pensjonaty, duży wybór tanio
    Aa wczasy obozy kolonie...

Encyklopedia PWN

mór, zaraza morowa,
med. historyczna pol. nazwa nadawana epidemiom → dżumy.
miesięcznik popularyzujący wiedzę o żegludze i technice mor.; wyd. od 1924 (z przerwami) w Warszawie;
w. w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim (gmina Ożarów Mazowiecki), na Równinie Łowicko-Błońskiej.
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
geol. względnie płytkie i krótkotrwałe w sensie geologicznym morze pokrywające szelf lub wnętrze kontynentu, np. Morze Bałtyckie, Morze Północne.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.