Mówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

mów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

mowa I
1. «wypowiadanie słów w celu porozumienia się z innymi ludźmi»
2. «sposób mówienia, wymawiania»
3. «zasób słów i reguł gramatycznych używanych do porozumiewania się»
4. «dłuższa wypowiedź skierowana do licznego zgromadzenia»
5. «dźwięki wydawane przez zwierzęta»
6. «znaki, sygnały, gesty itp. służące porozumiewaniu się bez słów»

• mówka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

MÓWKA, MUFKA
Mówka to mała przemowa, nazywana tak z lekceważeniem, por. palnąć mówkę.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... one. * Opony producentów zachodnioeuropejskich. Promocja - raty. Przykładowa cena: komplet zi- mówek 155-70 R 13 (pasuje np. do podstawowej wersji fiata...
  • ... uznano za napoje obrzędowe. Korporanci mieli imiona piwne, wygłaszali piwne mówki, toczyli piwne pojedynki. Nigdzie indziej chyba nie zrytualizowano do tego...

Podobne wyszukiwania

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego