Macdonald

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mac•Donald: James Mac•Donald, Jamesa Mac•Donal•da, o Jamesie Mac•Donal•dzie
Mac•donald: Ross Mac•donald, Ros•sa Mac•donal•da, o Ros•sie Mac•donal•dzie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego